Valdur Ohakas
Valdur Ohakas

Valdur Ohakas “Puhkajad”

KEVADOKSJON 2023

Õli paksemal paberil. 1954-1955.
Ülal vasakul: VOhakas 55 ja 54

Mõõdud Lm 14,2 x 20,5 cm
Alghind   1000 EUR
Pakkumisi 5
Haamrihind 1500 EUR

Valdur Valdur Ohaka (1925-1998) loominguline käekiri kujunes Eerik Haameri, Johannes Greenbergi, Elmar Kitse ja Johannes Võerahansu käe all. Nii on käesolev 1950. aastate keskel maalitud töö suurepäraseks näiteks hilispallaslikust uusrealismist, millega represseeritud noor kunstnik veel Kasahstanis pagenduses viibides ennast kunstnikuna identifitseeris. Stalini surmajärgne kunstielu mõnetine vabanemine sotsrealismi kaanonitest viis noored eesti kunstnikud otsekohe tagasi Pallase eeskujude juurde, sest see sümboliseeris nii head, euroopalikku eesti maalikunsti enne II maailmasõda kui ka kadunud Eesti Wabariiki. Peaaegu puhtad värvipinnad ja üldistatud inimfiguurid loovad kujutatud stseenist dünaamilise mulje ning teose päikseline atmosfäär rõhutab puhkepäeva muretust.