Herald Eelma Tüdrukud
Herald Eelma

Herald Eelma “Tüdrukud I”

GRAAFIKA SÜGISOKSJON 2022

Linoollõige. 1969.
All paremal: Linool
All paremal: H.Eelma

Mõõdud Lm 60 x 45 cm
Alghind   1700 EUR

1960. aastatel kiirelt eesti graafika juhtgruppi liikunud Eelma meelistehnikaks kujunes linoollõige, mida ta käsitles ühtaegu ekspressiivselt ja dekoratiivselt. Peaaegu ornamentaalne on tema laad 3-lehelises sarjas “Tüdrukud”, mis kujutab gruppi kauneid neide erimustrilistes peakatteis. Ühes suunas liikuvaile, pealtnäha sarnaseile tüdrukuile on kunstnik aga andnud omaette väe läbi tähendusliku pilgu, mis vaatab kord kõrvale, kord ette ning vahel eneseteadlikult otse vaatajale silma.  

Teos „Tüdrukud“ on reprodutseeritud ka Jüri Haini monograafias “Herald Eelma“ (Tallinn, 1980).