Elmar Kell
Elmar Kell
Valdur Ohakas “Tantsijad”, 1993. 39 x 32,5 cm.
Valdur Ohakas “Tantsijad”, 1993. 39 x 32,5 cm.
Valdur Ohakas “Tantsijad”, 1993. 39 x 32,5 cm.

Elmar Kell “Laevaehitus Hiiumaal”

KEVADOKSJON 2022

Õli papil. 1952.
All vasakul: Elm. Kell. 1952. a

Mõõdud 71 x 100 cm
Alghind 1600 EUR

Kunstnik Elmar Kell (1925-2006) oli lisaks oma fantaasiaküllastele maalidele tuntud ka telekunstnikuga, kelle kujundada ja luua olid arvukad Eesti Televisiooni saated. Nappides tingimustes saateid dekoreerides tuli olla loov ning nii teadis kogu telemaja Kella kui meest, kelle poole lahendusteks pöörduda. Nii kasutas ta vahel ka oma maalidel alusmaterjalina lavastusest üle jäänud riidetükke ning vineeri.

Kella figuraalkompositsioonidest leiame sürrealistlike sugemetega teoseid, õrnu naisolevusi, keda ümbritseb maskuliinne element ning kes on paigutatud ootamatusse keskkonda. Käesoleval, laevaehitust kirjeldaval teosel, on aga põhirõhk laevadel endil. Täidlast roostepunast metsarohelisega segades loob Kell jõulise teose, mis kannab hästi edasi laevaehituse arhailist ja väega olemust. Tavakülastajale piiratud tsoonis asunud Hiiumaale sattus Kell hiljemgi, mil ta kujundas rinnamärgi Emmastes asunud tootmisele.